Başkanımızın Mesajı

Değerli Sektör Paydaşlarımız,

Öncelikle 2019-2020 yıllarını kapsayan 2 yıllık 11. faaliyet dönemimiz içerisinde , zor zamanlardan geçtiğimiz 2020 yılının ülkemize ve sektörümüze başarılar getirerek tamamlanmasını temenni ediyorum.

Türk tekstil makine sektörüne hizmet vermek amacıyla 22 yıldır Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) olarak, kuruluşumuzun ilk anından itibaren, bir yandan sektörün tanıtımını gerçekleştirirken, diğer yandan da gelişimine katkı sağlamaktayız. Kuruluş yılımız olan 1998 yılından, 22. yılımız olan 2020’ e kadar mevcut üye sayımız 207’ e ulaşmış bulunmaktadır. Her geçen yıl temsil sorumluluğumuz artarken , devlet kurumları ve diğer destekleyici kurumlar nezdinde sektörümüzün talepleri ve problemleri doğrultusunda politikalar geliştirilmesine ve yürütülmesine yardımcı olmaktayız.

2019-2020 yıllarında yurtiçinde sektörümüz üreticilerinin hitap ettiği tekstil üreticisi firmalarla ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla işbirliği çalışmalarımız devam etmiştir. Bu bağlamda 2017 yılında Moda Hazır Giyim Federasyonu ile yaptığımız işbirliği ile bunun güzel bir örneğini ortaya koymuş olduk. Bu işbirliği çerçevesinde tekstil üreticilerinin ihtiyacı olan her türlü yerli makine ve yedek parçalarının tanıtılması için güzel bir birliktelik elde edilmiştir. Ayrıca 2018 Kasım ayında Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ile de bir işbirliği protokolü yaparak, tekstil terbiye sektörünün ihtiyacı olan her türlü modernizasyonu ve yeni makine teminini sağlamak için üyelerimizle birlikte yerli tekstil makinelerinin avantajlarını anlatma fırsatı yakalamış olduk. İlaveten 2020 yılı Mart ayında Türkiye Tekstil Sanayi işverenleri Sendikası (TTSİS) ile önemli bir işbirliği protokolü yapılmıştır. Bu işbirlikleri çerçevesinde tekstil sektörünün yurtdışından yüksek fiyatlara ithal ettiği makine ve yedek parçalarına karşılık yerli ve milli üreticilerimizin daha iyi kalitede ve fiyat avantajında olan ürünlerini tanıtma fırsatı bulunmuş oldu.

20-26 Haziran 2019 tarihlerinde İspanya’ da gerçekleşen ITMA fuarına 156 Türk firmasıyla katılım sağladık. 156 Türk katılımcı firmanın 110’ u Temsad üyemizdir. ITMA’ da yerli tekstil makinelerimizin tanıtımını en iyi şekilde yaparak, ülkemizi diğer organizasyonlarda olduğu gibi en iyi şekilde temsil ettik. 

Ayrıca 2019 Mayıs ayında Özbekistan’ da üyelerimizin katılımlarıyla 4 günlük verimli geçen bir workshop çalışması gerçekleştirilmiştir. Yine 2020 Şubat ayında derneğimizin Afrika bölgesindeki ilk teması olması hasebiyle önem arz eden, Etiyopya Africa ITME Fuarına katılım sağladık. Etiyopya ve Afrika ülkelerinde gelişen tekstil pazarını yakinen takip ederek, üyelerimizi bu bölgeler hakkında bilgilendirdik. Özellikle Afrika bölgesindeki işbirliği girişimlerimiz önümüzdeki günlerde de artarak devam edecektir.

2019 yıl sonu itibariyle 800 milyon $’ lık bir ihracatımız söz konusudur. 2018 yılında 750 milyon $ ihracatımız, 2019’ da %7 ihracat artışı gerçekleştirilmiştir. Bu İhracatımızın yaklaşık %70’ni boya terbiye makineleri oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra 2019 yılı ithalatımız 1.2 milyar $ gerçekleşmiştir. Maalesef bu ithalat tutarımızın içerisinde dokuma ve iplik makinelerinin yoğunluğunu görmekteyiz. Bu alanlarda yerlileştirme ve ar-ge girişimleri devam etmektedir. Mevcut üretim kapasitemizin yüksek olduğu makine ve aksamlarında ise, gerekli ithalat vergilerinin yükseltilmesi, 2. el makine ithalatının zorlaştırılması için ilgili bakanlıklarla koordineli olarak gerekli takiplerin yapılması hususlarında desteklerimiz sürmektedir. 

Bu konuda üyelerimizin ihracat gayretli çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, ithalat kalemlerini olabildiğince azaltarak sektörümüz cari dengesini pozitife çevirmek için gerekli politikaları diğer kurumların da desteği ile hayata geçirmek istiyoruz.

Sektör üyelerimize ve destekleyici kurumlarımıza çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Adil NALBANT